DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Tài chính - Ngân hàng : [430]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Đầu tư trực tiếp của Liên minh Châu Âu vào Việt Nam: thực trạng và triển vọng

 Thu hút FDI của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp

 Thu hút và vận động ODA năm 2010: Hướng tới 5.071 triệu USD

 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2009, định hướng và giải pháp năm 2010

 Đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2009: Đạt 62% kế hoạch năm

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback