Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2260
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng, vân đề và giải pháp chính sách
Authors: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số 9(161), Tr. 74-80
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2260
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0298.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.