Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2251
Title: Sự mất cân đối trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và những giải pháp khắc phục
Authors: Võ, Thanh Thu
Ngô, Thị Hải Xuân
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Giải pháp
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 2/2010, Tr. 7-12
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2251
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0301.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.