Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2285
Title: Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài của các nước Đông Bắc Á tại CHDCND Lào
Authors: Khăm, Phân Chia A
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Thực trạng
Lào
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 18, Tr. 30-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2285
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0290.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.