DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2227

Nhan đề: Giải pháp phát triển quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Nguyễn, Thị Giang
Phạm, Ngọc Phong
Từ khoá: Ngân hàng
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giải pháp
Phát triển
Tín dụng
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 12/2009, Tr. 23-28
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2227
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0305.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback