Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10640
Title: Mô phỏng quá trình cháy động cơ Vikyno RV125-2 sử dụng nhiên liệu kép CNG-Diesel bằng phần mềm FLUENT
Other Titles: Simulation of engine combustion of Vikyno RV125-2 using dual fuel CNG-Diesel with FLUENT software
Authors: Trần, Thanh Hải Tùng
Huỳnh, Phước Sơn
Nguyễn, Đình Quý
Keywords: Động cơ Vikyno RV125-2
Khí thiên nhiên nén (CNG)
Nhiên liệu kép CNG-Diesel
Hệ thống common rail
Fluent
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 105 - 109.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10640
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongQuaTrinhChayDongCo.TT.pdfTóm tắt100.51 kBAdobe PDFView/Open
MoPhongQuaTrinhChayDongCo.TV.pdfNội dung771.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.