Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10650
Title: Nghiên cứu mô phỏng phát triển động cơ RCCI trên động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp
Other Titles: Simulation study to develop reactivity control compression-ignition engine (RCCI) from direct-injection diesel engine
Authors: Nguyễn, Ngọc Dũng
Nguyễn, Văn Đông
Keywords: Mô phỏng động cơ
Động cơ RCCI
Động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp
Khí thải
Mô hình AVL MCC
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 29 - 33.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10650
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMoPhong.TT.pdfTóm tắt94.96 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMoPhong.TV.pdfNội dung553.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.