Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10648
Title: Nhận định các xu hướng sáng tác kiến trúc nhà ở mặt phố tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Identification of creative tendencies of architectural street houses in Danang city
Authors: Lê, Minh Sơn
Keywords: Kiến trúc nhà chia lô
Mặt đứng kiến trúc
Mặt tiền nhà phố
Phân loại mặt đứng
Xu hướng sáng tác
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 83 - 87.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10648
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanDinh.TT.pdfTóm tắt97.45 kBAdobe PDFView/Open
NhanDinh.TV.pdfNội dung608.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.