Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10646
Title: Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản khối lượng kết hợp với hệ cản lưu biến từ nối giữa hai kết cấu chịu động đất
Other Titles: The efficiency of vibration reduction of combination of both tuned mass damper and magneto-rheological damper connected between two structures due to ground motion of earthquake
Authors: Hoàng, Phương Hoa
Phạm, Đình Trung
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Hệ cản lưu biến từ
Hệ cản khối lượng
Gia tốc nền động đất
Phương pháp Newmark
Phương pháp số Runge-Kutta
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 47 - 52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10646
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichHieuQuaGiamChan.TT.pdfTóm tắt97.52 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichHieuQuaGiamChan.TV.pdfNội dung674.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.