Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9718
Title: Hoàn thiện hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Other Titles: Completing Debt Handing Activities at Vietnam Debt Trading Company Limited Banking and Finance
Authors: Phan, Đại Nghĩa
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Nợ xấu
Mua bán nợ
Xử lý nợ
Công ty Mua bán nợ
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 144 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động xử lý nợ của Công ty mua bán nợ; Chương 2. Thực trạng hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9718
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDaiNghia.TT.pdfTóm tắt532.71 kBAdobe PDFView/Open
PhanDaiNghia.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.