Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9718
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHồ, Hữu Tiến, TS.-
dc.contributor.authorPhan, Đại Nghĩa-
dc.date.accessioned2019-04-16T10:23:33Z-
dc.date.available2019-04-16T10:23:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-04-09-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9718-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 144 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động xử lý nợ của Công ty mua bán nợ; Chương 2. Thực trạng hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Chương 3. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectNợ xấuen
dc.subjectMua bán nợen
dc.subjectXử lý nợen
dc.subjectCông ty Mua bán nợen
dc.subjectCông ty TNHH Mua bán nợ Việt Namen
dc.subjectTài chính ngân hàngen
dc.titleHoàn thiện hoạt động xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Namen
dc.title.alternativeCompleting Debt Handing Activities at Vietnam Debt Trading Company Limited Banking and Financeen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanDaiNghia.TT.pdfTóm tắt532.71 kBAdobe PDFView/Open
PhanDaiNghia.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.