Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9211
Title: Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
Authors: Phan, Trà Giang
Advisor: Nguyễn, Thị Thu Đông, TS.
Keywords: Cho vay nông nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tỉnh Gia Lai
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 133 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai từ năm 2012 đến năm 2014; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9211
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTraGiang.TT.pdfTóm tắt523.4 kBAdobe PDFView/Open
PhanTraGiang.TV.pdfToàn văn924.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.