Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thu Đông, TS.-
dc.contributor.authorPhan, Trà Giang-
dc.date.accessioned2018-11-02T09:01:18Z-
dc.date.available2018-11-02T09:01:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-10-21-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9211-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 133 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai từ năm 2012 đến năm 2014; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lai.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCho vay nông nghiệpen
dc.subjectNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônen
dc.subjectTỉnh Gia Laien
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titlePhân tích hoạt động cho vay nông nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Laien
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTraGiang.TT.pdfTóm tắt523.4 kBAdobe PDFView/Open
PhanTraGiang.TV.pdfToàn văn924.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.