Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8854
Title: Kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Huy động tiền gửi
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 93 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8854
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHien.TT.pdfTóm tắt438.69 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuHien.TV.pdfToàn văn894.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.