Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Bảo Ngọc, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2018-08-24T10:41:28Z-
dc.date.available2018-08-24T10:41:28Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-10-27-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8854-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 93 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát nội bộen
dc.subjectHuy động tiền gửien
dc.subjectNgân hàng TMCP Công thương Việt Namen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát nội bộ đối với huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHien.TT.pdfTóm tắt438.69 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuHien.TV.pdfToàn văn894.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.