Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6305
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Bình
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6305
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoBinh.TT.pdfTóm tắt580.48 kBAdobe PDFView/Open
NgoBinh.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.