DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận án Tiến sĩ >

Kỹ thuật : [35]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng

 Wind Power Integration: A Study on Wind Turbines Modelling and Their Impact on Power Systems

 Nghiên cứu ứng dụng Biogas-Diesel cho động cơ lắp trên phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ giao thông nông thôn Việt Nam

 Nghiên cứu phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy chủ ảo

 Fragility approach for performance-Based design in fluid-structure interaction problems, part 1: Wind and wind turbines, part 2: Waves and elevated coastal structures

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback