DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận án Tiến sĩ >

Kỹ thuật : [38]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Maximum Power Point Tracking of a DFIG Wind Turbine System

 Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe

 Mô hình kết cấu gối cô lập trượt ma sát cho công trình chịu tải trọng động đất

 Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng

 Wind Power Integration: A Study on Wind Turbines Modelling and Their Impact on Power Systems

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback