Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10407
Title: Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng
Other Titles: Method of Resources Allocation Controller for Distributed System in Virtual Machine based on Network Coding
Authors: Đặng, Hùng Vĩ
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Xuân Huy, PGS.TSKH.
Keywords: Khoa học máy tính
Hệ phân tán
Hệ thống ảo hóa
Kỹ thuật mã mạng
Tài nguyên truyền thông
Tài nguyên dùng chung
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 188 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cung cấp tài nguyên; Chương 2.Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên truyền thông trong hệ phân tán; Chương 3.Kỹ thuật mã mạng tối ưu điều khiển cung cấp tài nguyên truyền thông trong hệ phân tán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10407
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangHungVi.TT.pdfTóm tắt1.59 MBAdobe PDFView/Open
DangHungVi.TT_E.pdfSummary1.29 MBAdobe PDFView/Open
DangHungVi.TV.pdfToàn văn20.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.