Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10388
Title: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Nam
Other Titles: Evaluating Impact of Uncertainties on the Security of Viet Nam Power System
Authors: Huỳnh, Văn Kỳ
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Lê, Đình Dương, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện
Hệ thống điện Việt Nam
Yếu tố bất định
Kỹ thuật khai phá dữ liệu
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 62.52.02.02; 218 trang.
Table of contents: Chương 1.Phương pháp xây dựng bộ số liệu để tính toán phân tích các chế độ làm việc của hệ thống điện có xét đến các yết tố bất định; Chương 2.Các kỹ thuật xử lý dữ liệu áp dụng trong bài toán tính toán, phân tích hệ thống điện có xét đến các yết tố bất định; Chương 3.Phương pháp phân tích và đánh giá mức độ làm việc an toàn của hệ thống điện hiện có tích hợp các yếu tố bất định; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10388
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVanKy.TT.pdfTóm tắt1.84 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanKy.TT_E.pdfSummary1.55 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanKy.TV.pdfToàn văn38.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.