Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1257
Title: Bưu chính Châu Âu và bưu chính Việt Nam 2008. Những kết quả đạt được và kế hoạch cho tương lai
Authors: Ao, Thu Hoài
Nguyễn, Minh Thủy
Keywords: Bưu chính
Châu âu
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thông tin KHKT & Kinh tế bưu điện. Số 9-2009. Tr.18-21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1257
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VT_0014.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.