Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1253
Title: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đối với ngành viễn thông: có nhưng không nhiều
Authors: Lê, Đức Niệm
Keywords: Khủng hoảng
Kinh tế
Tài chính
Viễn thông
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thông tin KHKT & Kinh tế bưu điện. Số 8-2009. Tr.3-6
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1253
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VT_0011.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.