DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Điện tử - Viễn thông >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1253

Nhan đề: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đối với ngành viễn thông: có nhưng không nhiều
Tác giả: Lê, Đức Niệm
Từ khoá: Khủng hoảng
Kinh tế
Tài chính
Viễn thông
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Thông tin KHKT & Kinh tế bưu điện. Số 8-2009. Tr.3-6
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1253
Appears in Collections:Điện tử - Viễn thông

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT_0011.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback