DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
900 - Lịch sử & Địa lý >
Du lịch >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/998

Nhan đề: Để Du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững sau khi gia nhập WTO.
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Từ khoá: Du lịch
Việt Nam
WTO
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp Chí Kinh tế và Phát triển. 2007. Tr.19-23,26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/998
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DL_0008.pdf5,04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback