DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
900 - Lịch sử & Địa lý >

Du lịch : [12]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Du lịch Việt Nam - hội nhập và phát triển

 Biện pháp bảo vệ môi trường sống trong điều kiện phát trển kinh tế.

 Phát trển du lịch biển bền vững từ góc độ môi trường.

 Cơ hội,thách thức và giải pháp phát triển du lịch sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO.

 Những giải pháp phát trển du lịch Việt Nam hậu WTO.

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback