DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
900 - Lịch sử & Địa lý >
Lịch sử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2854

Nhan đề: Hoàn cảnh lịch sử khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng
Tác giả: Nguyễn, Trọng Phúc
Từ khoá: Lịch sử
Hồ Chí Minh
Cách mạng
Cao Bằng
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 1-2011. Tr. 37-42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2854
Appears in Collections:Lịch sử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LS_0003.PDF198,72 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback