DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
900 - Lịch sử & Địa lý >
Lịch sử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2853

Nhan đề: Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Tác giả: Trịnh, Như
Từ khoá: Ngoại giao
Việt Nam
Lào
Lịch sử
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: Tạp chí Lịch sử Đảng, Số 1-2011. Tr. 49-58.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2853
Appears in Collections:Lịch sử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LS_0002.PDF325,4 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback