Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9735
Title: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Complete E-banking Service Business for Individual Customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Da Nang Branch
Authors: Thái, Thị Ngọc Huyền
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Ngân hàng điện tử
Khách hàng cá nhân
Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kinh doanh dịch vụ NHĐT đối với KHCN của AGRIBANK chi nhánh thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh DV NHĐT đối với KHCN của AGRIBANK chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9735
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiThiNgocHuyen.TT.pdfTóm tắt253.57 kBAdobe PDFView/Open
ThaiThiNgocHuyen.TV.pdfToàn văn5.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.