Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố chi trả cổ tức bằng tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoáng thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: The Effect of Declaring Cash Dividends on Stock Prices of Companies Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange
Authors: Huỳnh, Thảo Chi
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt
Tỷ suất lợi tức bất thường
Phương pháp nghiên cứu sự kiện
Sự biến động của giá cổ phiếu
Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 101 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về tác động của công bố chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9716
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThaoChi.TT.pdfTóm tắt1.32 MBAdobe PDFView/Open
HuynhThaoChi.TV.pdfToàn văn5.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.