Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9641
Title: Nghiên cứu biến tính Gelatin da cá ngừ đại dương bằng một số dịch chiết tự nhiên
Authors: Lê, Thỵ Xuân Thư
Advisor: Đặng, Minh Nhật, PGS.TS.
Keywords: Gelatin
Da cá ngừ đại dương
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm. Mã số: 60.54.01.01; 90 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9641
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThyXuanThu.TT.pdfTóm tắt765.09 kBAdobe PDFView/Open
LeThyXuanThu.TV.pdfToàn văn2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.