Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9544
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Thắm
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS. TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Công ty ngành khoáng sản
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực nghiệm về hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Chương 3.Kết quả nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9544
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiTham.TT.pdfTóm tắt251.06 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiTham.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.