Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9544
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Thị Thúy Anh, PGS. TS.-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thắm-
dc.date.accessioned2019-02-18T01:47:49Z-
dc.date.available2019-02-18T01:47:49Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-02-06-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9544-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận và thực nghiệm về hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Chương 3.Kết quả nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectNhân tố ảnh hưởngen
dc.subjectHiệu quả hoạt động của doanh nghiệpen
dc.subjectCông ty ngành khoáng sảnen
dc.subjectThị trường chứng khoán Việt Namen
dc.subjectTài chính ngân hàngen
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiTham.TT.pdfTóm tắt251.06 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiTham.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.