Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9314
Title: Xây dựng chính sách Marketing cho sản phẩm thép xây dựng của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
Authors: Bùi, Thị Huyền Hạnh
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Xây dựng chính sách marketing
Sản phẩm thép xây dựng
Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách marketing trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng xây dựng chính sách marketing sản phẩm thép xây dựng tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung; Chương 3.Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm thép xây dựng của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9314
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiHuyenHanh.TT.pdfTóm tắt244.72 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiHuyenHanh.TV.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.