Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9268
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Thái, Thị Nhung
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc tài chính
Nhân tố ảnh hưởng
Công ty cổ phần ngành bất động sản
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 125 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9268
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiThiNhung.TT.pdfTóm tắt553.38 kBAdobe PDFView/Open
ThaiThiNhung.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.