Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9246
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bình Định
Authors: Phạm, Thị Kim Thoa
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ thanh toán trong nước
Phát triển dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 91 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định; Chương 3.Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9246
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKimThoa.TT.pdfTóm tắt280.68 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiKimThoa.TV.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.