Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9217
Title: Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H'leo
Authors: Ksor, Nguyễn Thanh Cường
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Cho vay trung và dài hạn
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Ea H`leo
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo; Chương 3.Giải pháp tăng cường cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9217
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KsorNguyenThanhCuong.TT.pdfTóm tắt411.65 kBAdobe PDFView/Open
KsorNguyenThanhCuong.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.