Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9217
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh, GS.TS.-
dc.contributor.authorKsor, Nguyễn Thanh Cường-
dc.date.accessioned2018-11-06T04:21:12Z-
dc.date.available2018-11-06T04:21:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-10-30-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9217-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 95 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo; Chương 3.Giải pháp tăng cường cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H`leo.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCho vay trung và dài hạnen
dc.subjectCho vay doanh nghiệpen
dc.subjectNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Namen
dc.subjectChi nhánh Ea H`leoen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titlePhân tích tình hình cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ea H'leoen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KsorNguyenThanhCuong.TT.pdfTóm tắt411.65 kBAdobe PDFView/Open
KsorNguyenThanhCuong.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.