Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9212
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu - Chi nhánh Buôn Ma Thuột
Authors: Nguyễn, Văn Tân
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu
Chi nhánh Buôn Ma Thuột
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 139 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận công tác quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Buôn Ma Thuột; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Buôn Ma Thuột.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9212
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTan.TT.pdfTóm tắt322.34 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanTan.TV.pdfToàn văn6.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.