Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9145
Title: Hoàn thiện chính sách marketing về sản phẩm thang máy tại Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long
Authors: Dương, Thị Quỳnh Giao
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chính sách marketing
Sản phẩm thang máy
Chính sách sản phẩm
Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về chính sách marketing trong kinh doanh; Chương 2.Thực trạng các chính sách marketing đối với sản phẩm thang máy tại Công ty Thăng Long; Chương 3.Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm thang máy tại Công ty Thăng Long.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9145
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiQuynhGiao.TT.pdfTóm tắt394.14 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiQuynhGiao.TV.pdfToàn văn975 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.