DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/913

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng phẩm màu Annatto của hạt điều nhuộm để nhuộm màu một số thực phẩm.
Tác giả: Đào, Thị Ngọc Lan
Người hướng dẫn: Đào, Hùng Cường
Từ khoá: Phẩm màu Annatto
Hạt điều
Màu thực phẩm
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/913
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.93.pdfToàn văn3,41 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt815,87 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback