Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Nam Thanh
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn doanh nghiệp
Nhân tố ảnh hưởng
Doanh nghiệp ngành công nghiệp
Thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9123
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNamThanh.TT.pdfTóm tắt458.87 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNamThanh.TV.pdfToàn văn1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.