Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121
Title: Ảnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Đặng, Thị Bích Ngọc
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Tỉ lệ thu nhập lãi cận biên
NIM
Nhân tố nội sinh
Ngân hàng Thương mại Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) và các nhân tố ảnh hưởng đến Nim của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt717.53 kBAdobe PDFView/Open
DangThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.