Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Tùng Lâm, TS.-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Bích Ngọc-
dc.date.accessioned2018-10-12T07:52:19Z-
dc.date.available2018-10-12T07:52:19Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-09-21-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9121-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 96 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) và các nhân tố ảnh hưởng đến Nim của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectTỉ lệ thu nhập lãi cận biênen
dc.subjectNIMen
dc.subjectNhân tố nội sinhen
dc.subjectNgân hàng Thương mại Việt Namen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleẢnh hưởng của các nhân tố nội sinh đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Nim) của các ngân hàng thương mại Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiBichNgoc.TT.pdfTóm tắt717.53 kBAdobe PDFView/Open
DangThiBichNgoc.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.