DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/911

Nhan đề: Nghiên cứu chiết tách Tanin từ vỏ cây keo lai và thử nghiệm ảnh hưởng đến chất lượng da.
Tác giả: Châu, Thị Diễm
Người hướng dẫn: Lê, Tự Hải
Từ khoá: Tanin
Cây keo lai
Chất lượng da
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/911
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.85.pdfToàn văn2,57 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt827,04 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback