Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9101
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Improve lending to near - poor households in Vietnam Bank for Social and Policies - Da Nang City Branch
Authors: Lưu, Thị Phương Linh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Hoàn thiện hoạt động cho vay
Hộ cận nghèo
Giao dịch xã
Tổ Tiết kiệm và vay vốn
An sinh xã hội
Tổ chức chính trị xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay đối với hộ cận nghèo của ngân hàng chính sách; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ cận nghèo tại chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay hộ cận nghèo tại chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9101
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiPhuongLinh.TT.pdfTóm tắt368.75 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiPhuongLinh.TV.pdfToàn văn3.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.