Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHồ, Hữu Tiến, TS.-
dc.contributor.authorLưu, Thị Phương Linh-
dc.date.accessioned2018-10-10T01:16:30Z-
dc.date.available2018-10-10T01:16:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.date.submitted2018-10-04-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9101-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay đối với hộ cận nghèo của ngân hàng chính sách; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ cận nghèo tại chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay hộ cận nghèo tại chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectHoàn thiện hoạt động cho vayen
dc.subjectHộ cận nghèoen
dc.subjectGiao dịch xãen
dc.subjectTổ Tiết kiệm và vay vốnen
dc.subjectAn sinh xã hộien
dc.subjectTổ chức chính trị xã hộien
dc.subjectNgân hàng Chính sách xã hộien
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleHoàn thiện hoạt động cho vay hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh thành phố Đà Nẵngen
dc.title.alternativeImprove lending to near - poor households in Vietnam Bank for Social and Policies - Da Nang City Branchen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiPhuongLinh.TT.pdfTóm tắt368.75 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiPhuongLinh.TV.pdfToàn văn3.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.