Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9092
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Yến Oanh
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại PVCombank Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9092
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiYenOanh.TT.pdfTóm tắt574.52 kBAdobe PDFView/Open
TranThiYenOanh.TV.pdfToàn văn2.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.