Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9066
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Xuân
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Quan hệ khách hàng cá nhân
Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại VCB Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại VCB Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9066
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuan.TT.pdfTóm tắt296.65 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuan.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.