Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9064
Title: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Authors: Trương, Quốc Phương
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Xếp hạng tín dụng
Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIDV
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 165 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân tại BIDV; Chương 3.Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân của BIDV.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9064
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongQuocPhuong.TT.pdfTóm tắt273.9 kBAdobe PDFView/Open
TruongQuocPhuong.TV.pdfToàn văn2.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.