Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9055
Title: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Trần, Trịnh Lan Chi
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Cho vay
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9055
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiLanChi.TT.pdfTóm tắt301.61 kBAdobe PDFView/Open
TranThiLanChi.TV.pdfToàn văn717.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.