Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9052
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Bình Minh
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại VCB Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại VCB Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9052
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiBinhMinh.TT.pdfTóm tắt290.09 kBAdobe PDFView/Open
LeThiBinhMinh.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.