Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9051
Title: Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân
Authors: Hồ, Hưng Nghiệp
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Đảm bảo tiền vay bằng tài sản
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Hải Vân
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 120 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Vân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9051
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoHungNghiep.TT.pdfTóm tắt810.4 kBAdobe PDFView/Open
HoHungNghiep.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.